Yaşlılık aylığı bağlanma şartları

Yaşlılık aylığı bağlanma şartları

5510 sayılı Kanunun ve SGK yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa sigortalı olan kişilerden Yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra; 4.maddenin birinci fıkrasının (b) bendenin (4) numaralı alt bendi (tarımsal faaliyette bulunanlar) hariç olmak üzere 5510 sayılı Kanuna göre veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında SGK çalışmaya başlayanların yaşlılık aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilir.
Bunlardan bu Kanuna tabi çalıştıkları süre zarfında belirlenen prime esas kazançları üzerinden kısa ve uzun SGK vadeli sigorta kollarlı ile SGK genel sağlık sigortasına ait prim alınır. 5510 SGK sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa sigortalı olan kişilerden yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra çalışmaya başlayanlar sosyal güvenlik destek primi imkanından yararlanamayacaklardır.

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi veya sigortalı olanlar, vazife malüllüğü, ve yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlar ve Kanunun yürürlüğe SGK girdiği tarihte sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edenler hakkında sosyal güvenlik destek primine tabi olmaya bakımından 5510 sayılı Kanunla SGK yürürlükten kaldırılan ilgili Kanunun hükümlerinin uygulanmasına devam edilir (Geçici md. 14).

Ancak; 4/a kapsamında çalışanlar için sosyal güvenlik destek primi oranı prime esas kazançlar üzerinden 81. maddesinin birinci fıkrasının (c ) benliğinde belirtilen kısa vadeli SGK sigorta kolları prim oranına ( % 1 ila % 6) yüzde 30 oranının eklenmesi suretiyle bulunan toplamdır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Hızlı Erişim