Kolaylaştırılmış emeklilik

Kolaylaştırılmış emeklilik

Sigortalılar,aranan yaş hadlerine 65 yaşını geçmemek üzere üç yıl eklenmek ve adlarına en az 5400 gün malullük, sgk yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla da yaşlılık aylığından yararlanabilirler(md. 28/3).Ancak 4/a’lı sigortalılar için 5400 gün prim şartı geçici md. 6/7-b ile yumuşatılmıştır

* 30.04.2008 tarihi ile 31.12.2008 tarihleri arasında sigortalı sayılanlar için 4600 gün olarak,
* 01.01.2009 tarihinden itibaren sigortalı sgk sayılanlar için ise her takvim yılı başında 4600 güne 100 gün eklenmek suretiyle 5400 günü geçmemek üzere uygulanır.
* 12.5.4.3 Özürlüler İçin Kolaylaştırılmış Emeklilik

%60 Çalışma Gücü Kaybı Olanlar İçin
Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 25. maddenin ikinci fıkrasına göre malül sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya özrü bulunan ve bu nedenle malüllük sgk aylığından yararlanamayan sgk sigortalılara, en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır.

Burada da 4/a’lılar için geçici md. 6/7-c ile bir yumuşatma yapılmıştır:3960 günlük süre ilk defa;
* Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile 31.12.2008 tarihleri arasında sigortalılar sayılanlar için sgk 3700 gün olarak,
* 01.01.2009 tarihinden itibaren sgk sigortalı sayılanlar için ise her takvim yılı başında 3700 güne 10 gün eklenmek suretiyle 3960 günü geçmemek üzere uygulanır.

%60’ın Altında Çalışma Gücü Kaybı Olanlar İçin
Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu,Kurum sgk Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

* %50 ila %59 arasında sgk olduğu anlaşılan sigortalılar,en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,
* %40 ila %49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları
sgk ve 4680 gün,

MYÖ sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanırlar.Bunlar 94. madde hükümlerine göre kontrol muayenesine tabi sgk tutulabilirler.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Hızlı Erişim