Sgk Tebliğleri
Sosyal Medyada Paylaş

Sgk Tebliğleri

sgk tebliğ leri gibi bilgileri sitemizden alabilirsiniz ama bunlardan ziyade tüm duyurular ve pdf olarak sizlere vericez arkadaşlar. SGK duyuruları genelde sitemizde mevcuttur. Ama bunlarla beraber sgk haberleri gibi bilgilerde sitemizde mevcut olup sgk tebliğler bulabilirsiniz.

Sgk tebliğleri

5510 sayılı sgk Kanunun geçici 4 üncü maddesi gereğince 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre sgk kesenek ve karşılık ödenmesi gerekenler ile bunların bakmakla sgk yükümlü olduğu kişilerin sgk sağlık hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumunca devralınarak 5510 sayılı Kanunun genel sağlık sigortasına ilişkin hükümlerinden yararlandırılacaklardır.

Sgk tebliğleri

Ayrıca, 5434 sayılı Kanunun mülga 12 nci maddesinin (II) işaretli fıkrasının son paragrafı, mülga geçici 192 nci, sgk mülga geçici 218 inci ve mülga ek sgk 76 ncı maddesi kapsamında kesenek ve karşılık sgk ödenenler ile sermayesinde kamu payı kalmayan veya % 50’nin altına düşmüş olan ortaklık ya da kuruluşlarda ilgili kanunları gereğince 5434 sayılı Kanunla sgk ilişkilendirilmeye devam olunan ve bu sebeple 5510 sayılı sgk Kanunun geçici 4 üncü maddesi sgk kapsamında kesenek ve karşılık alınmak suretiyle istihdam edilenlerin ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumunca devralınarak 5510 sayılı Kanunun genel sağlık sigortasına sgk ilişkin hükümlerinden yararlandırılacaklardır.

Ancak, yukarıda belirtilenlerden, 5510 sayılı sgk Kanunun geçici 12 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamına girenler ile aynı Kanunun 105 inci maddesindeki istisna gereğince

Bir Yorum Bırak

Sonraki Yazı

Tüm Hakları Saklıdır © 2012-2017