• Prim affı nedir?

  Aftan yararlanmak isteyen SGK borçlusu işverenlerin Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları ve Sosyal Güvenlik Kurumuna ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen dördüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami onsekiz eşit taksitte ödemeleri şarttır.

  İlk taksit ne zaman ödenecek
  Eğer torba kanun şubat ayı içinde resmi gazetede yayınlanırsa 2011/Nisan ayı sonuna kadar başvuruda bulunulması ve ilk borç taksitinin 2011/Haziran ayı sonuna kadar SGK’na ödenmesi gerekecek.

  Etiketler:  Yorumlar

  Henüz yorum yapılmamış.

  Yorum Yaz